Stlačený vzduch

Stlačený vzduch je takový vzduch, který je udržovaný při tlaku větším nežli je tlak atmosférický. Stlačený vzduch je klíčovým médiem pro přenos energie v průmyslu. Stav vzduchu je určen třemi stavovými veličinami: teplotou (°C), tlakem (Pa, bar) a měrným objemem (Nm3), a také jeho kvalitou, kterou definuje norma ISO 85731.