Olej ve stlačeném vzduchu

Olej ve stlačeném vzduchu je nežádoucí. Do systému se dostává díky mikrokapičkám a odpařování oleje při stlačování, nejčastěji ve šroubovém, případně lamelovém nebo pístovém kompresoru.

Pokud dojde k znečištění rozvodů olejem, je velice obtížné je jakkoliv vyčistit.

Olej může způsobovat degradaci těsnění nebo znečištění strojů a výrobků, které přichází do přímého styku se stlačeným vzduchem. Zcela nežádoucí je u některých technologií, jako je např. nanášení nátěrových hmot, farmacie, potravinářství apod., kde je vhodné dodržet třídu znečištění <1 dle normy ISO 8573-1.

V případě použití olejových kompresorů, je velmi důležité dodržovat předepsanou teplotu oleje v rozmezí okolo 90 oC. Při zvýšení teploty oleje již o 10 oC a více dochází k výraznému navýšení odparu oleje až o řád a následné kondenzaci v potrubí nebo na výrobcích. Toto zvýšení odparu výrazně zkracuje životnost filtrů, separátorů oleje z kondenzátu a v případě použití uhlíkových filtrů jejich náplně. Velmi důležité je také počítat s tím, že kompresor nasává již znečištěný vzduch z venkovního prostředí a výrazně tyto uhlovodíkové sloučeniny koncentruje při stlačování vzduchu. Ani bezolejový kompresor nezamezí pronikání znečištění do rozvodů bez patřičného ošetření následnou filtrací.

Jak lze předejít zvyšování úniků oleje?

→  Čistit chladiče kompresoru včas tak, aby se nezvyšovala teplota oleje.
→  Včas měnit separátor oleje v kompresoru.
→  Včas měnit filtry mechanických částic, které separují mikrokapičky oleje.
→  V případě trvale zvýšené teploty oleje např. nad 95 oC používat kvalitnější (syntetické) oleje.
→  V případě použití uhlíkové filtrace stanovit pravidelné a včasné preventivní výměny náplně.
→  Vzhledem k nemožnosti přesného stanovení nasycení uhlíkových filtrů řešit ve větších provozech pravidelné opakované měření, případně instalovat kontinuální monitoring obsahu oleje ve stlačeném vzduchu.

Jak lze eliminovat olej a nasáté uhlovodíky v mikrokapičkách a výparech?

Varianty:

1.  používat základní uhlíkovou filtraci (uhlíkové filtrační patrony);
2.  používat uhlíkovou filtraci s vysokou kapacitou sorbce oleje (uhlíkové věže);
3.  používat katalytickou filtraci;
4.  používat bezolejové kompresory + uhlíkovou nebo katalytickou filtraci.

Každé z těchto řešení má svá specifika a důvody použití a při každé aplikaci je nutné zhodnotit vhodnost a přínosy jednotlivých variant.