Norma kvality stlačeného vzduchu ISO 8573-1

Směrnicí pro kvalitu stlačeného vzduchu je norma ISO 8573-1. Stlačený vzduch rozděluje podle obsahu pevných částic, vody a oleje do tříd kvality 0 až 6. Pro vyjádření kvality se používají tři číslice, kdy první udává třídu pro pevné částice, druhá číslice třídu pro vlhkost a třetí třídu kvality pro obsah oleje.

Příklad předepsané kvality vzduchu:

pevné částice - kvalita stlačeného vzduchu

Pevné částice

velikost částic 0,1 µm
max. koncentrace 20.000 částic/m3

voda - kvalita stlačeného vzduchu

Voda

tlakový rosný bod +7 °C

olej - kvalita stlačeného vzduchu

Olej

max. koncentrace oleje 0,01 mg/m3