Křivka účinnosti frekvenčně řízeného kompresoru

Frekvenčně řízený kompresor je výhodné použít, pokud se spotřeba vzduchu v průběhu času mění.

Obvyklý rozsah regulace moderních strojů se pohybuje od cca 15 až 20 do 100 % maximálních otáček.

Tak jako u každého objemového stroje, podobně jako u spalovacího motoru, se účinnost přeměny energie u kompresoru mění podle otáček.

Vždy při návrhu nebo hodnocení ekonomiky provozu je důležité posoudit vhodnost konkrétního kompresoru k charakteru spotřeby vzduchu především proto, aby frekvenčně řízený kompresor neběhal trvale v pásmu minimálních otáček z důvodu efektivity. Taktéž trvalý provoz v maximálních otáčkách není optimální i vzhledem k životnosti a konstrukci stroje.

Nejlepší účinnost se obvykle pohybuje v rozmezí rozsahu otáček od 40 do 80 %. Nejhorší účinnost bývá okolo minima.

Příklad závislosti měrné spotřeby energie a rozsahu regulace reálného kompresoru 55 kW za různých provozních tlaků: