Kontaktujte nás přes WhatsApp

⚠️ změna zákona ⚠️
pro provozování tlakových zařízení

Změna zákona - provoz tlakových zařízení

Dne 1. července 2022 nabyl účinnosti Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. – o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, který nahrazuje mimo jiné vyhlášku č. 18/1979 Sb. Podle tohoto nařízení jsou separátory oleje v šroubových stacionárních i pojízdných kompresorech vyhrazeným tlakovým zařízením* a provozovatel je povinen zajistit, aby toto zařízení bylo provozováno v souladu s tímto zákonem.

To znamená, že na těchto zařízeních by měly probíhat pravidelné revize, zkoušky bezpečnostní výstroje a měly by je obsluhovat osoby proškolené jako obsluha tlakových nádob.

*Nevztahuje se na nádoby o objemu menším než 10 litrů a u nichž současně součin objemu v litrech a nejvyššího pracovního přetlaku v barech není větší než 100.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt:

Miloslav Slavík – revizní technik
tel.: +420 608 982 171
e-mail: revize@kompresorypema.cz