Vliv kvality stlačeného vzduchu na stav rozvodů vzduchu

Neupravený stlačený vzduch způsobuje korozi jednotlivých prvků rozvodu, tlakovou ztrátu a znečištění, korozi a zvýšené opotřebení pneumatického nářadí. V extrémních případech při velmi nízkých teplotách může dojít i k zamrzání potrubí stlačeného vzduchu.

V technologii výroby vlhký vzduch může způsobovat slepování obráběného materiálu či poškození citlivých zařízení na spotřebičích.

Firma z Jihlavska se na nás obrátila s požadavkem navrhnout řešení na snížení počtu odstávek výroby vznikajících v souvislosti s tvorbou kondenzátu v rozvodech. Pomocí analýzy kompresorů a rozvodové soustavy jsme zjistili, že objem kondenzátu je cca 12 litrů za pracovní směnu. Navrhli jsme umístit do soustavy kondenzační sušičku vzduchu s výkonem, který odpovídal skutečné spotřebě stlačeného vzduchu a objemu vznikajícího kondenzátu. Po realizaci došlo okamžitě k výraznému snížení nákladů na údržbu rozvodů stlačeného vzduchu a zároveň se prodloužila životnost a spolehlivost připojeného nářadí a strojů.