Kontaktujte nás přes WhatsApp

Tlakové poklesy v důsledku nedostačující dimenze potrubí

Součástí energetické analýzy je nově protokol s výpočtem správné dimenze potrubí v závislosti na výkonu kompresorové stanice, prověření stávajícího stavu a navržení případných úprav.

Pomocí vyhodnocení energetické i tlakové analýzy ve stejném čase se nám podařilo v jedné energetické firmě zpracovávající řepku zjistit pokles tlaku 4 bary na 10 metrech potrubí.

Toto je jasný důkaz nedostačující dimenze potrubí.
Naměřené hodnoty nám ještě jednou potvrdilo ověření výpočtem, dle kterého je optimální dimenze potrubí nejméně DN40, namísto současné DN25. Objevili jsme také nedostačující objem vzdušníku, kdy namísto současných 1,6 m3 bychom doporučili minimálně 4 m3. Tato výměna by měla eliminovat časté cyklování dvoustupňového kompresoru.