Tlaková ztráta filtrace stlačeného vzduchu

Kvalita stlačeného vzduchu se přímo promítá do nákladů na jeho výrobu. Mít kvalitní stlačený vzduch neznamená jenom počáteční investici do technologie filtrace, která nám jej zajistí. Dalším důležitým faktorem je i ekonomický provoz této úpravy stlačeného vzduchu.

V jedné potravinářské firmě, kde jsou ty nejvyšší nároky na kvalitu stlačeného vzduchu, jsme pomocí měření zjistili, že několik koncových spotřebičů vzduchu vykazuje problém s poklesy tlaku, přičemž tlakový spád v páteřním vedení vzduchu byl v souladu s tlakem v kompresorovně. Jak se později ukázalo, důvodem jednoho z tlakových poklesů byly zanesené filtry (2 ks) zapojené sériově, jejichž jmenovitý tlakový spád byl dohromady 395 mbar. Reálný tlakový spád vlivem zanesení filtrů, který jsme zjistili pomocí diferenční analýzy, byl téměř 1,5 baru.

Navrhli jsme stávající kaskádu filtrů vyměnit za filtr nové generace UD+, jehož filtrační schopnost je totožná se stávajícími filtry a jeho jmenovitý tlakový spád je 450 mbar.

V nepřetržitém provozu (8400 h/rok), průtoku 50 l/s – při ceně 0,5 Kč/Nm3 stojí výroba vzduchu, který proteče skrze filtraci, 756 000 Kč. Vzhledem k diferenci mezi tlakovými spády navrhovaného a stávajícího řešení (cca 1 bar) by bylo možné snížit náklady na výrobu filtrovaného vzduchu o 7 % díky snížení průměrného tlaku.