Tlaková analýza poddimenzovaného rozvodu vzduchu

Pomocí tlakové analýzy se nám podařilo v jedné nástrojárně odhalit zásadní poddimenzování rozvodu stlačeného vzduchu. Naměřili jsme průměrnou spotřebu stlačeného vzduchu 300 Nm3/h. Od kompresoru o výkonu 37 kW byl stlačený vzduch veden ke spotřebičům v plastovém polyfúzně svařovaném potrubí o dimenzi DN25x2,5. Tlaková analýza následně ukázala, že mezi kompresorem a cílovými spotřebiči vzniká tlakový spád 3 bary. Aby nedocházelo k výpadkům technologie, a současně byl u spotřebičů zajištěn minimální potřebný tlak vzduchu (6 bar), nastavila obsluha kompresoru tlak na 9 barů.

Obecně je známo, že 1 bar v systému navíc = 7 % ročních nákladů na výrobu stlačeného vzduchu.

Roční náklady za elektrickou energii spotřebovanou pro výrobu stlačeného vzduchu činily v této společnosti bezmála 300 000 Kč. Tlakování celého rozvodu o 3 bary více než je zapotřebí se negativně projeví zejména na spotřebě elektrické energie. Potencionální úspora za energii vychází bezmála na 65 000 Kč ročně (3 bary navíc = 21 % z ročních nákladů za energii). Navrhli jsme realizaci nového rozvodu vzduchu z pozinkovaného potrubí DN42x1,5, jehož pořizovací cena byla 69 000 Kč. Návratnost investice je kalkulována zhruba na 1 rok.

Máte zájem o provedení analýzy ve vašem provozu? Kontaktujte nás