Systém tvarovek a armatur SicoAIR

Nově nabízíme projekci a montáž hliníkového potrubí s polymerovými tvarovkami (nylon PA).

Potrubí lze použít nejen pro vedení stlačeného vzduchu, ale i jiných médií jako je např. dusík, vakuum, argon, apod.

Mezi hlavní výhody tohoto systému patří dobrá odolnost vůči korozi a UV záření, jednoduchá montáž (možné úpravy za provozu) a v neposlední řadě minimální tlakový spád, což může z dlouhodobého hlediska znamenat nemalé finanční úspory.

Maximální pracovní tlak je 12,5 bar a rozvody z tohoto systému navrhujeme až do dimenze DN63.