Stlačený vzduch v zábavním průmyslu

Víte, že se stlačeným vzduchem se můžete potkat i v zábavním parku? Individuální řešení na míru – i tak lze nazvat naši aktivitu v jedné firmě zábavního průmyslu vyrábějící atrakce pro zábavní parky. Zadáním bylo navrhnout a následně i zrealizovat dodávku technologie pro výrobu bezolejového stlačeného vzduchu včetně jeho rozvedení po celé atrakci.

Pomocí stlačeného vzduchu je zabezpečováno odjišťování sedaček a pneumatické brždění celých lavic.

Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnostní prvek, vše muselo být precizně vypočteno a několikrát ověřeno. Distribuce stlačeného vzduchu je zajištěna pomocí elektropneumatických prvků FESTO. V současné době je v provozu první prototyp této atrakce.