Kontaktujte nás přes WhatsApp
Stlačený vzduch: Kde hledat úspory?

STLAČENÝ VZDUCH – kde hledat úspory?

Problematika úspor při výrobě, dopravě a spotřebě stlačeného vzduchu je komplexní a skládá se z dílčích opatření, která na sebe navazují nebo se doplňují.

1. Optimální kompresor, kombinace kompresorů.

Pro každý provoz je vhodné navrhnout kompresor nebo jejich kombinaci dle charakteru spotřeby stlačeného vzduchu. Nelze jednoznačně konstatovat, že kompresor s fixními otáčkami nebo s frekvenčním měničem je vhodnější bez kontextu charakteru spotřeby.

2. Využití odpadního tepla na ohřev TUV.

Kompresor generuje zhruba 70 % odpadního tepla z jeho celkového příkonu elektrické energie.

3. Využití odpadního tepla na ohřev vzduchu přilehlých prostor.

Efektivní způsob využití odpadního tepla s nízkými pořizovacími náklady, v případě že je využití pro teplý vzduch v blízkosti kompresorové stanice.

4. Pravidelná údržba kompresorů a všech zařízení na úpravu stlačeného vzduchu.

Provádění pravidelné údržby má zásadní vliv na energetickou náročnost způsobenou zvýšenými tlakovými ztrátami nebo zvýšenými teplotami v kompresoru, a také má vliv na spolehlivost a tím i pravděpodobnost poruchy. Zanesený separátor oleje může zvýšit tlakovou ztrátu například o 0,5 baru, což znamená navýšení spotřeby energie o 3,5 %.

5. Vhodné nízkoenergetické sušení vzduchu.

Na úpravě stlačeného vzduchu lze docílit značných úspor využitím nových technologií: cyklující kondenzační sušicí jednotky, sušicí jednotky s frekvenčním měničem, moderní adsorpční sušičky s vhodným způsobem regenerace (studená/teplá). Spotřebu energie kondenzačních sušiček je možno jejich pokročilou regulací snížit o 50 %. Taktéž adsorpční sušičky mohou snížit ztrátu regeneračního vzduchu z 20 % celkového množství vyrobeného vzduchu až k nule.

6. Tlakové ztráty na filtraci.

Zanesené filtry mohou výrazně zvýšit průměrný tlak a tím celkové náklady na stlačený vzduch. Tlakovou ztrátu filtrační sestavy lze monitorovat v reálném čase a pak provést výměnu vložek ve chvíli, kdy jejich zanesení ještě nezpůsobuje nadměrnou tlakovou ztrátu. Tlaková ztráta nového filtru se pohybuje zhruba 0,05 až 0,1 baru. V případě zanášení jeho tlaková ztráta stoupá k hodnotě 0,4 baru, což představuje již 2,5 % energie navíc za každý filtr.

Více o monitorování tlakové diference na www.airman.info

7. Vhodné automatické odkalování kondenzátu.

Odpouštět kondenzát lze způsoby, které zabraňují nechtěným unikům stlačeného vzduchu. Zanesený odvaděč kondenzátu, který trvale profukuje, může představovat ztrátu 8 až 15 m3/hod.

8. Správná dimenze vzdušníku.

Správná volba vzdušníku/ů souvisí se správným navržením celé kompresorové stanice tak, aby nedocházelo k výkyvům tlaku nebo nežádoucímu spínání kompresorů.

9. Monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu.

Pro dlouhodobé dosahování nízkých nákladů na výrobu stlačeného vzduchu je vhodné monitorovat spotřebu elektrické energie a veličiny stlačeného vzduchu (tlaky, průtoky, tlakové rosné body, tlakové diference, teploty).

Více o monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu na www.airman.info

10. Prediktivní nadřazené řízení kompresorů – regulace tlaku.

Nadřazeným řízením kompresorů lze dosahovat výrazných úspor snížením průměrného tlaku a snížením poměru volnoběžných stavů. Obvyklá úspora díky nadřazené regulaci se pohybuje v rozmezí 3 až 10 % původních nákladů.

Více o prediktivním nadřazeném řízení kompresorů na www.airman.info

11. Periodické vyhledávání úniků stlačeného vzduchu.

I optimalizovaná kompresorovna vyrábějící vzduch efektivně, nezaručuje nízké náklady na vykonanou práci stlačeným vzduchem v případě úniků v rozvodu. Pro jejich eliminaci je nezbytné provádět pravidelné detekce a snažit se úniky snižovat. V běžném průmyslovém provozu nejsou neobvyklé úniky dosahující 30 % z celkového množství vyrobeného vzduchu.

12. Vhodný rozvod stlačeného vzduchu.

Dimenze, stav a použitý materiál mají zásadní vliv na kvalitu stlačeného vzduchu a hospodárnost jejich provozu.  Poddimenzované nebo zkorodované potrubí přináší tlakové ztráty, které je nutné eliminovat zvýšenou spotřebou energie v kompresorovně. Zanedbané potrubí může zvýšit náklady i o více než 10 %.

13. Uzavírání nevyužitých větví stlačeného vzduchu dle rozvrhu.

Kulové ventily se servopohony dokážou automaticky dle stanoveného rozvrhu uzavírat nevyužité větve stlačeného vzduchu a zamezit tak nechtěným únikům stlačeného vzduchu v době kdy nejsou využívány.

Více o automatizovaném uzavírání větví rozvodů na www.airman.info

14. Snižování spotřeby, hledání rezerv a optimalizace systému.

Systém stlačeného vzduchu je nestálý, a i bez zásadních zásahů se neustále vyvíjí. Pro dlouhodobé dosahování nízkých nákladů na výrobu, dopravu a spotřebu stlačeného vzduchu je vhodné pravidelně provádět audit stlačeného vzduchu a snažit se odhalovat možné úspory, rezervy a další možnosti vedoucí k optimalizaci celého systému.

Rádi byste se o tématu úspor dozvěděli více? Zúčastněte se našeho semináře „Ekonomika stlačeného vzduchu“.