Statistika analýz nákladů stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je energie, kterou je možno vyrábět ve velkém rozpětí nákladů.

Pro jednoduché porovnání nákladů na výrobu se nejčastěji používá jednotka spotřebované energie na vyrobený Nm3 vzduchu, tedy kWh/m3 nebo J/litr. V této hodnotě však mnohý laik nevidí srozumitelné číslo.

Častěji tedy používáme vyjádření nákladů v Kč/m3, kdy se kWh vynásobí běžnou nebo průměrnou cenou elektrické energie.

V následné tabulce je porovnání četnosti nákladů na vyrobený Nm3 z analýz reálných výrobních podniků realizovaných za poslední období roku 2019 a 2020. Součástí této ceny jsou i náklady na pořízení technologie a servis, které však tvoří jen asi 20 až 25 % nákladů. Velké rozpětí je dáno vhodností nebo nevhodností provozovaných kompresorů vzhledem k charakteru spotřeby vzduchu. Mnohdy se nejedná o zastaralé kompresory, ale o chyby vzniklé již při projekci kompresoroven. S těmito problémy se setkáváme často i u nových realizací. Další příčiny vyšších nákladů jsou mnohdy v postupném rozšiřování výroby, aniž by se adekvátně měnily kompresory anebo postupná či náhlá změna objemu výroby a tím také i spotřeby vzduchu.

Z uvedené statistiky vyplývá, že zhruba polovina podniků se pohybuje v pásmu vynikajícím, případně přijatelným, přičemž ale i tyto podniky mají mnohdy potenciál dosažitelných úspor 30 až 50 % nákladů na energii. V pásmech nad 0,6 Kč/m3 se jedná již evidentně o zastaralou technologii, chybně navržené nebo provozované sestavy kompresorů. V takovýchto případech má pak investice do přestavby kompresorovny, úpravy technologie nebo zakoupení nových, případně zapůjčení jiných kompresorů velmi zajímavou návratnost.