Seřízení regulačního pásma | Kompresory PEMA

Seřízení regulačního pásma

Ve výrobním podniku specializujícím se na automatizační techniku jsme naměřili ztrátu kompresoru ve volnoběhu zhruba 120 000 Kč za rok. Při analýze proudového průběhu jsme zjistili, že kompresor často cykluje z důvodu nedostatečného rozdílu (tj. 0,6 bar) mezi odlehčovacím a zatěžovacím tlakem.
Takový provoz kompresoru je neefektivní, což deklarují náklady na výrobu vzduchu 0,75 Kč/Nm3.
Jedním z možných řešení je vyměnit stávající kompresor za kompresor s plynulou regulací otáček, takové řešení ovšem vyžaduje vstupní investici. Simulací stejného kompresoru s větším regulačním rozsahem (tj. min. 1 bar), jsme vypočítali, že pouze zavedením tohoto opatření lze roční náklady na výrobu stlačeného vzduchu snížit zhruba o 80 000 Kč.