Seminář: Jak snížit náklady na stlačený vzduch? 12. 10. 2022

12. října 2022 proběhne na centrále v Pelhřimově další ze seminářů na téma Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.

Pozvánka na seminář

Budeme se věnovat:

– skutečným náklady na výrobu 1 Nm³ stlačeného vzduchu;
– vlivu tlaku na spotřebovanou energii a vynaloženým nákladům;
– únikům vzduchu a jejich eliminaci;
– rozvodům stlačeného vzduchu a správnému návrhu pro efektivní provoz;
– kontejnerovým kompresorovnám;
– dlouhodobému a střednědobému pronájmu, operativnímu leasingu;
– a dalším tématům…

Na seminář se můžete přihlásit pod následujícím odkazem: Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu