Rozvoj elektromobility ve společnosti Kompresory PEMA

V rámci splnění povinnosti prezentace výsledků projektu, tzn. diseminačních aktivit dle kapitoly výzvy 9.3. Specifické podmínky programu NUT, nám dovolte představit realizovaný projekt:

V období od 28.7.2020 do 28.12.2020 realizovala společnost Kompresory PEMA, s.r.o. projekt s názvem „Rozvoj elektromobility ve společnosti Kompresory PEMA, s.r.o.“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita ELEKTROMOBILITA. Předmětem projektu byl nákup elektromobilu, se záměrem společnosti směřovat k environmentálně odpovědnému způsobu podnikání. Výsledkem projektu je posílení konkurenceschopnosti a strategického rozvoje společnosti. Hlavními přínosy je především výrazná úspora finančních prostředků za pohonné hmoty a servis vozu. Ušetřené prostředky alokovala společnost do svého dalšího rozvoje. Dále došlo ke zlepšení marketingu a celé propagace firmy.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 1 228 917,36 Kč, udělená dotace tvořila 368 675,20 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0023180.