Regulační pásmo tlaku ve vztahu k úsporám | Kompresory PEMA

Regulační pásmo tlaku ve vztahu k úsporám

Máte téměř dokonale navrženou sestavu více kompresorů a ptáte se, je-li možné ještě více ušetřit? Jednou z možných variant je zpřesnit regulační pásmo tlaku.
Pokud je kompresorů více a nejsou instalovány v jedné kompresorovně, může docházet k jejich vzájemnému přetlačování vlivem opožděné reakce kompresorů na změny v systému.

Toto vede ke značnému nárůstu spotřeby energie díky častému chodu v odlehčeném stavu, ve kterém kompresor nevyrábí stlačený vzduch, ale spotřebovává cca 20 až 30 % elektrické energie oproti zatíženému stavu.

Jedním z řešení je nastavit větší tlakové rozpětí jednotlivých kompresorů a tím pomyslně zvětšit regulační pásmo celé kaskády. Toto opatření má však za následek zvýšení průměrného tlaku a tím také i zvýšení spotřeby energie.

Důmyslnějším řešením je použití nadřazené regulace, která se řídí informacemi z tlakových čidel, které vyhodnocuje a spíná nejvhodnější kompresory dle aktuální potřeby. Tímto způsobem lze nejen zvýšit životnost kompresorů lepší vyvážeností jejich cyklování, ale i uspořit významné finanční prostředky snížením odlehčování kompresoru a v neposlední řadě i zúžením regulačního pásma, přičemž platí, že snížení průměrného tlaku o 1 bar znamená 7 % úspory nákladů za energii vydanou na výrobu stlačeného vzduchu.