Propojení dvou systémů stlačeného vzduchu

Provozujete několik oddělených systémů stlačeného vzduchu a ptáte se, je-li to ekonomické?

Energetická analýza v jedné jihočeské nástrojárně prokázala, že lze docílit výrazného snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu propojením dvou oddělených systémů. Roční náklady za elektrickou energii při výrobě stlačeného vzduchu činily před sjednocením systémů 1 500 000 Kč.

Po propojení obou systémů – při pořizovací ceně 20 000 Kč za 10 m potrubí a po následném vyhledání a odstranění úniků – klesly průměrné roční náklady na stlačený vzduch o 600 000 Kč.

Z původních dvou kompresorů o příkonu 45 kW nyní slouží jeden jako 100% záloha. Měsíční úspora 50 000 Kč kryje případné pořízení nového kompresoru na operativní leasing, kdy měsíční splátka činní zhruba 8 000 Kč a trvání leasingu 60 měsíců.