Kontaktujte nás přes WhatsApp

Přednášky v programu Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Dne 10. 10. 2018 jsme v rámci projektu „Young Energy Europe“ zaštiťující Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou přednášeli v Národní technické knihovně na téma možných úspor při výrobě stlačeného vzduchu. Mezinárodního projektu, jehož koordinátorem je Německo, se účastní vedle České republiky i Maďarsko, Bulharsko a Řecko. V Německu tento program vzdělávání v oblasti energetických úspor slaví úspěch již pátým rokem.

„Young Energy Europe“ je určena výrobním podnikům a jejich mladým zaměstnancům. V rámci tohoto projektu se účastníci naučí odhalovat rezervy v oblasti úspor energie a zdrojů a samostatně navrhnou opatření na konkrétní úspory v jejich podniku.

Mladí Energy Scouts by měli iniciovat opatření k úsporám a tím současně pomáhat svým firmám realizovat politiku ochrany klimatu. Young Energy Europe je projekt financovaný Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), který spadá v Česku do iniciativy EUKI (Evropská iniciativa ochrany klimatu).