Posouzení energetické náročnosti výroby stlačeného vzduchu u kompresorů s dvoustupňovou kompresí

Společně s Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET, realizujeme výzkum energetické náročnosti výroby stlačeného vzduchu u kompresorů s dvoustupňovou kompresí. Řešitelský tým provede sérii specializovaných měření měrné spotřeby energie při různých provozních režimech.

dvoustupňová komprese

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.