Kontaktujte nás přes WhatsApp

Tlakové poklesy v důsledku nedostačující dimenze potrubí

Součástí energetické analýzy je nově protokol s výpočtem správné dimenze potrubí v závislosti na výkonu kompresorové stanice, prověření stávajícího stavu a navržení případných úprav.

Admin

Admin

Není 15kW jako 15kW

Stává se, že vám klesá tlak ve výrobě? Jedním z důvodů proč se tomu tak děje může být nedostačující výkon kompresoru.

Admin

Admin

BRNO – nová pobočka

Na zvyšující se zájem o pronájem kompresorů a elektrocentrál v jihomoravském kraji jsme reagovali otevřením nové pobočky.

Admin

Admin

Ztráta energie ve volnoběhu

Spotřebovává energii a přitom nevyrábí stlačený vzduch, to je příběh jednoho z kompresorů v kovoobráběčské firmě na Vysočině.

Admin

Admin

Kolik peněz stojí úniky stlačeného vzduchu?

Energetická analýza ve firmě zabývající se výrobou plastových a hliníkových oken prokázala v době provozu kompresorů a současně při odstávce výroby linii trvalých úniků.

Admin

Admin

Jaké nedostatky dokáže odhalit tlaková analýza?

Ve středně velké firmě, zabývající se výrobou odlitků z hliníkových slitin, kde energetická analýza ukázala, že z hlediska použití kombinace kompresoru s dvoustupňovou regulací a kompresoru s plynulou regulací, pracuje velmi efektivně.

Admin

Admin

EXPO Mokrá 2016

Dnes začalo EXPO Mokrá 2016, navštívit jej můžete až do čtvrtka.

Admin

Admin

Stavba 8. 6. 16

Přidáváme pár dalších fotek ze stavby. Dnes 8. 6. 16 se venku pokračuje na pokládání dlažby a uvnitř se maluje.

Admin

Admin

Dokážete využít odpadní teplo z kompresoru?

Úspory, to je aktuální téma v mnoha firmách z hlediska plánování investic. Pomocí energetické analýzy vám dokážeme poměrně přesně vyčíslit, kolik tepla ztrácíte.

Admin

Admin

Novinky ze stavby

Už doděláváme vnitřky a venku se pracuje na dlažbě. Zanedlouho se bude možné přestěhovat do nových prostor na míru uzpůsobených pro servis kompresorů a logistiku s tím spojenou.

Admin

Admin