Ofukovací dýza – příklad úspory při ofukování

Ekonomika ofukování je pro mnoho firem téměř tabu. Krokem kupředu je nahrazování starších ofuků (mnohdy vyrobených svépomocí) moderními a úspornými alternativami. Pro správné navržení ofuku je zapotřebí dobře znát, co je zapotřebí ofukovat a jakou intenzitou. Pro některé aplikace je vhodné využití nepřetržitého laminárního proudění, ve složitějších případech je na vzestupu pulzní metoda ofukování.

Nově v našem sortimentu naleznete ofukovací dýzu DJPS o účinné délce, jež využívá laminárního proudění. Ekonomičnost provozu této trysky závisí zejména na tloušťce štěrbiny, která může činit od 0,05 do 0,20 mm.

Příklad porovnáním účinných ploch:

  1.  Dýza DJPS (délka: 25 mm, tloušťka: 0,05 mm) – S = l x t = 25 x 0,05 = 1,25 mm²
  2.  Kruhová tryska (průměr: 1,5 mm) – S = π x r2 = 3,14 x 0,752 = 1,76 mm²

Je tedy pravděpodobné, že účinnou plochou kruhové trysky proteče při stejném tlaku větší množství vzduchu.