Nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2/20

Rok 2020 je z pohledu průmyslu velmi turbulentní a především je rokem plným nejistot. Právě vzhledem k nejistotám na trzích plynoucí z celosvětové pandemie Covid-19 se spousta firem uchyluje ke snižování nákladů a k zefektivnění svých provozů, a platí to i o kompresorových stanicích.

Hlavní téma nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu jsme tak věnovali alternativním způsobům provozu kompresorové stanice – operativnímu leasingu a outsourcingu. Formy pořízení a provozu technologie na výrobu stlačeného vzduchu, které kladou důraz na nízkou energetickou náročnost a ze své podstaty „služby“ i důraz na její udržitelnost po celou dobu provozu kompresorové stanice. V tomto bulletinu naleznete také souhrnné výsledky analýz, které jsme v roce 2020 provedli, článek o odstranění statického náboje pomocí ofukovacích trysek, nebo příklad vybudování kontejnerové kompresorové stanice formou přístavku s důrazem na co nejnižší náklady pro výrobu stlačeného vzduchu.