CEETe - testování kompresoru PEMA

Nezávislé testování kompresorů PEMA - centrum ENET

V současné době se podařilo navázat vysoce odbornou spolupráci s VŠB – TU Ostrava v rámci nového pracoviště – Centra Energetických a Enviromentálních technologií – ENET.

Toto pracoviště se v říjnu 2023 definitivně přestěhovalo do zcela nových moderních prostor vybudovaných v areálu vysoké školy v Ostravě – Porubě. Centrum je vybaveno mnoha zajímavými technologiemi spojenými s efektivím využíváním energií v různé podobě a zaměřené na jejich úspory.

CEETe - testování kompresory PEMA

Centrum ENET pro nás zajišťuje nezávislé odborné testování výkonu a účinnosti kompresorů PEMA, které v současné době uvádíme na trh. Samotné testy jsou v souladu s mezinárodní normou ISO 1217, která stanovuje základní podmínky pro hodnověrné a porovnatelné stanovení účinnosti kompresorů i mezi konkurenčními výrobky. Řadíme se tak k renomovaným výrobcům kompresorů, kteří uvádějí nezkreslené a věrohodné výkonové hodnoty průtoku a spotřeby energie kompresorů pro stlačování vzduchu, zjištěné nezávislou autoritou.

V současnosti vedle investičních a servisních nákladů tvoří spotřebovaná energie okolo 90 % všech nákladových položek kompresoru. Její spotřeba vztažená k množství vyrobeného vzduchu je tedy nejdůležitějším parametrem pro stanovení celkových nákladů za celou životnost stroje.