Nadřazený systém Atlas Copco ES – zkušenost z praxe

Provedli jsme měření čtyř 90kW dvoupolohových kompresorů v jedné strojírenské firmě.

Zjistili jsme, že kompresory v třísměnném provozu jsou vytíženy zhruba na 80 %, přičemž za rok vyrobí asi 30 mil. Nm3 vzduchu.

Současná cena výroby 1 Nm3 vzduchu činí 0,4 Kč, což znamená, že firma ročně zaplatí cca 12 mil. Kč za elektrickou energii vynaloženou na výrobu vzduchu.

Vzhledem k tomu, že chod kompresorů se řídí pouze nastavenou kaskádou tlaků, je zhruba 20 % této energie vynaloženo na odlehčené stavy kompresorů. Tuto zbytečně vynaloženou energii lze zredukovat instalací nadřazeného systému, který řídí chod kompresorů pomocí vlastní inteligence a tlakových čidel rozmístěných ve výrobě.

Odlehčené stavy nelze zcela eliminovat, nicméně se předpokládá jejich snížení minimálně o polovinu, což by znamenalo roční úsporu 1,2 mil. Kč.

Dalším ekonomickým přínosem tohoto řešení je snížení průměrného tlaku v systému díky zúžení regulačního pásma. Odhad snížení tlaku je zhruba 0,5 baru, což znamená další snížení nákladů na spotřebu energie o 3,5 %, tedy 300 tis. Kč/rok. Pořizovací cena nadřazeného systému je zhruba 0,5 mil. Kč. Pokud dojde k realizaci navrhovaného řešení, sníží se také cena výroby 1 Nm3 na cca 0,35 Kč/Nm3.

Zajímá vás ekonomika stlačeného vzduchu? Nechte si zpracovat analýzu i ve vašem provozu – Analýza nákladů výroby stlačeného vzduchu. Nebo navštivte náš seminář.