Měření reálné výkonnosti kompresoru | Kompresory PEMA

Měření reálné výkonnosti kompresoru

Vyrábět stlačený vzduch neefektivně lze mnoha způsoby – špatným seřízením tlaku, nevyužitím energie volnoběhu, nesprávnou volbou kompresoru atd…
Poměrně významný vliv na efektivitu výroby stlačeného vzduchu má i technický stav a stáří kompresoru, což má značný význam na reálný výtlačný výkon kompresoru.

Své o tom ví v jedné energetické společnosti, kde jsme provedli měření zástrčným průtokoměrem, jímž dokážeme měřit průtok v potrubí až do průměru 300 mm.

Zjistili jsme, že výkonnost ani jednoho ze tří kompresorů neodpovídá jmenovité hodnotě uváděné výrobcem. V nejhorším případě jsme naměřili výkon 150 l/s namísto očekávaných 265 l/s, což znamená ztrátu výkonu 45 %, při zachování obvyklé spotřeby elektrické energie. Nevyvážený poměr výkonnosti / spotřeby znamená u tří kompresorů o příkonu 37 kW roční ztrátu 1 400 000 Kč.

V takovém případě jsme navrhli neprodlenou výměnu za nový kompresor, kdy návratnost jeho pořízení je menší než 2 roky.