Měření kvality stlačeného vzduchu

Kvalita vzduchu je důležitý parametr pro provozy s prostředím citlivým na znečištění.

Vysoké nároky na kvalitu stlačeného vzduchu jsou v potravinářství, farmacii, v lakovnách, ve výrobě optiky, lékařské techniky, ale i ve strojírenství – např. pro průmyslové lasery aj.

Kvalita vzduchu se v průmyslu hodnotí podle normy ISO 8573-1 třemi parametry:

mechanické nečistoty, jako je nasávaný prach z ovzduší a často také např. koroze uvolňující se z potrubí.
obsah vody ve vzduchu. Voda může způsobovat korozi, znečištění výrobků a např. při rychlém výfuku vzduchu i úlet kapiček nebo vznik jinovatky.
obsah zbytkového oleje uvolněného z okruhu olejového kompresoru a také kontaminaci dalšími uhlovodíky z nasávaného vzduchu z venkovního prostředí i u bezolejových kompresorů.
Trápí vás olej ve stlačeném vzduchu? Více se dočtete zde:
Olej ve stlačeném vzduchu

Měření kvality vzduchu

Pro potřebu kontroly kvality provádíme fyzické protokolární měření všech tří parametrů vzduchu z odebraných vzorků certifikovaným měřicím zařízením.

Měření se obvykle provádí po dobu 1 až 7 dní s průběžným záznamem dat pro zjištění špičkových i průměrných hodnot.

Výstupem je protokol, grafy, statistika a návrh řešení případných problémů.