Likvidace kondenzátu

Víte, že do ekonomiky stlačeného vzduchu spadají i náklady za likvidaci kondenzátu? Řešili jsme případ v jedné firmě, kde sbírají kondenzát do plastového IBC kontejneru o objemu 1 000 litrů. Každé tři týdny je zapotřebí kontejner s kondenzátem vyvézt. Firma zabývající se svozem nebezpečného odpadu si za ekologickou likvidaci kondenzátu účtuje ročně 50 000 Kč – při ceně 3 Kč/l kondenzátu.

Navrhli jsme za kompresory zařadit odlučovač, který rozděluje odpadní kondenzát na olej a vodu se zbytkovým obsahem oleje.

Separátor využívá filtru na bázi aktivního uhlí a výrobce garantuje filtrační schopnost < 15 mg/l zbytkového oleje. Cena nového separátoru včetně pravidelného půlročního servisu byla zhruba poloviční než náklady na likvidaci odvozem.