Kolik peněz stojí úniky stlačeného vzduchu?

Energetická analýza ve firmě zabývající se výrobou plastových a hliníkových oken prokázala v době provozu kompresorů a současně při odstávce výroby linii trvalých úniků 32 l/s, což v ročních nákladech znamenalo 195 000 Kč navíc.

Po seznámení s výsledky měření se vedení firmy rozhodlo okamžitě začít úniky odstraňovat a jako kontrolu po čase měření opakovat. Po půl roce proběhlo opakované měření a prokázalo se, že se podařilo hladinu trvalých úniku snížit pod 9 l/s, což znamená 160 000 Kč úsporu ročně oproti předchozímu stavu a také dostatek stlačeného vzduchu pro výrobní technologii.