Kontaktujte nás přes WhatsApp

Jaké nedostatky dokáže odhalit tlaková analýza?

Ve středně velké firmě, zabývající se výrobou odlitků z hliníkových slitin, kde energetická analýza ukázala, že z hlediska použití kombinace kompresoru s dvoustupňovou regulací a kompresoru s plynulou regulací, pracuje velmi efektivně (tzn. vysoká efektivita výroby stlačeného vzduchu – ukazatel 0,439 Kč/kWh). Následná tlaková analýza však ukázala, že z důvodu nedostačující dimenze potrubí není možné dopravit stlačený vzduch na koncová místa ve výrobě.
V této analýze jsme porovnávali pokles tlaku na jednotlivých pracovištích oproti tlaku v kompresorovně.
Na základě výpočtu navrhujeme vybudování nového rozvodu s dostatečnou dimenzí, tak aby nedocházelo k poklesům tlaku, a tím se sníží riziko finanční ztráty z důvodu výpadků ve výrobě. Součástí návrhu je i instalace většího vzdušníku, stávající vzdušník v současné době nedostačuje, ale bude použit na pracovišti 3D zaměřování, které je velmi citlivé na poklesy tlaku.