Jak předcházet poruchám? Profesionální vibrodiagnostikou!

Technický stav rotačních částí kompresoru lze zjistit i nedestruktivní a bezdemontážní metodou, díky čemuž není zapotřebí přerušovat chod kompresoru, a tak i celého provozu.
Analýza vibrací odhalí takové stavy jako je např. nevyváženost, nesouosost nebo opotřebení, nedostatečné mazání či poškození ložisek.
V případě včasného odhalení závady lze s předstihem naplánovat opravu a předejít tak neplánovaným výrobním prostojům a několikanásobně vyšším nákladům na odstranění vzniklé závady.