Kontaktujte nás přes WhatsApp

Energetický audit výrobní technologie

Potřebujete zjistit skutečné provozní náklady vaší výrobní technologie nebo porovnat různé technologie výroby v rámci zvyšování efektivity? V dřevařské společnosti jsme prováděli porovnání provozních nákladů vývěvy určené pro přisávání oproti ejektoru využívajícího stlačený vzduch. Pomocí kalorimetrického průtokoměru, kterým dokážeme měřit průtoky až 700 Nm3, jsme naměřili průměrnou spotřebu ejektoru 45 Nm3/h.
Z již dříve provedené analýzy nákladů na výrobu stlačeného vzduchu víme, že výroba 1Nm3 stlačeného vzduchu firmu stojí 0,45 Kč.
Jednoduchým výpočtem jsme došli k závěru, že provozní náklady 20,25 Kč/h jsou výrazně vyšší než hodinový provoz vývěvy s výkonem na hřídeli elektromotoru 2 kW. (2 kW x 2,50 Kč/kWh = 5 Kč/h) Na základě těchto údajů jsme zákazníkovi doporučili použít pro přisávání vývěvu.