Detekce neslyšitelných úniků ultrazvukem

Přemýšlíte, jak systematicky řešit problematiku úniků stlačeného vzduchu? Nově provádíme vyhledávání úniků ultrazvukovým detektorem SONAPHONE SMART.
Hlavní výhodou je, že detektor měří celé ultrazvukové pásmo, tj. 20 až 100 kHz. Díky této vlastnosti je schopen odhalit téměř všechny úniky a zároveň stanovit charakter, popř. predikovat objemovou velikost úniku.
Disponujeme parabolickou sondou s dosahem až 25 m, kterou lze detekovat úniky na běžně nepřístupných místech.
Vzhledem k této skutečnosti nemá měření žádný vliv na plynulost provozu u zákazníka. Každý naměřený únik je označen, vyfocen, zaznamenán a klasifikován. Vyhodnocením měření je protokol se seznamem všech úniků, jehož hlavním úkolem je vyčíslit zákazníkovi finanční ztrátu vzniklou úniky (např. špatným stavem rozvodů či pneumatických prvků).
Měření doporučujeme provádět periodicky a v návaznosti na vyhodnocení zrealizovat systematické odstraňování úniků v celém provozu.