Kontaktujte nás přes WhatsApp

Bulletin Ekonomika stlačeného vzduchu 2023

Před koncem roku vyšlo nové číslo bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu. Zaobírá se tématem dvoustupňové komprese jako nového směru při snižování nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. Vyšší účinnost dvoustupňové komprese potvrzuje i nezávislé měření provedené na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, jehož výsledky jsou představeny v dalším článku.

Snížit náklady ať už na výrobu, dopravu, nebo spotřebu stlačeného vzduchu může nejen vhodně zvolený kompresor, ale i správně navržená kompresorovna, rozvod vzduchu a optimalizace celého systému. Podrobnější pohled na problematiku úspor v této oblasti nabízí článek s názvem “Stlačený vzduch – kde hledat úspory“.

Bulletin se dále věnuje tématu integrovaných versus externích sušiček stlačeného vzduchu, rozšiřování kompresorovny, nejčastějším problémům při provozování separátoru kondenzátu a s tím související nové technologii na úpravu kondenzátu  – aktivnímu odlučovači oleje BEKO Qwik-pure.

Elektronická verze bulletinu je dostupná na adrese https://ekonomikastlacenehovzduchu.cz/

Bulletin Ekonomika stlačeného vzduchu 2023