Bulletin Ekonomika stlačeného vzduchu 2022

Monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu a nadřazené řízení kompresorů jako klíčový nástroj ke snižování nákladů. To jsou hlavní témata nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu.

Vzhledem k nejistotě na energetickém trhu, která v roce 2022 nastala, se dostávají ještě více do popředí požadavky na snižování nákladů při výrobě stlačeného vzduchu v rámci průmyslové výroby. Bulletin představuje energetický systém na kontinuální monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu a prediktivního nadřazeného řízení – AIRMAN.

Číslo se dále věnuje porovnání nákladů na provoz bezolejového kompresoru a olejového kompresoru s katalytickým čištěním. Na vzorovém příkladu jsou porovnány servisní, investiční i energetické náklady na provoz.

Se zvyšujícími se cenami elektrické energie souvisí i zvyšování ceny stlačeného vzduchu. I tomu se věnuje jeden z článků letošního čísla. Na náklady má vliv ale i správné navržení rozvodu. Další z článků nahlíží na náklady z pohledu tlakového spádu a tlakové ztráty.

V neposlední řadě je představena alternativa pro provádění generálních oprav bezolejových kompresorů Atlas Copco řady Z.

Bulletin Ekonomika stlačeného vzduchu 2022