Air Energy Management System, zkráceně AIRMAN, je energetický systém zaměřený na kontinuální monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu a ve své nejvyšší verzi také prediktivního nadřazeného řízení kompresorů. Jeho hlavním úkolem je snižování nákladů na výrobu a dopravu stlačeného vzduchu a poskytování dat pro zavádění opatření vedoucích k úsporám. Systém zároveň umožňuje výstup dat o stlačeném vzduchu a jeho nákladech pro nadřazené systémy energetického managementu.

systém AIRMAN

Snižte náklady na stlačený vzduch.

Kontinuální monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu. Prediktivní nadřazené řízení.

dashboard AIRMAN

Klíčové funkce systému

Dashboard
Servis
Notifikace
Ekonomika stlačeného vzduchu
Rozvod stlačeného vzduchu
Reporty
Nadřazené řízení

Aktuální seminář

Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu

Společnost Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na seminář o ekonomice výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.

připravuje se
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov