Trvalý monitoring

Výstupy a doporučení

 Úspora nákladů

Monitoring

Ve výrobních provozech se důkladná měření, z kterých je výstup o nákladech a stavu systému stlačeného vzduchu, provádějí většinou jednorázově a po určitém období se musejí opakovat. Rozhodli jsme se proto pro vývoj vlastního systémového řešení, které bude sloužit pro sběr a analýzu dat o stlačeném vzduchu.

Toto systémové řešení dovolí monitorovat náklady spojené se stlačeným vzduchem v reálném čase, dokáže včas zachytit nežádoucí stavy, které mají vliv na ekonomiku provozu kompresorové stanice. Se systémem tak lze docílit výrazných úspor nákladů, přesně vyčíslit jejich výši a v neposlední řadě získat přehled o systému tlakového vzduchu v provozu.

Společnost Kompresory PEMA, s.r.o. pomáhá snižovat náklady na výrobu, dopravu a spotřebu stlačeného vzduchu svým zákazníkům.

Aktuální seminář

Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu

Společnost Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na seminář o ekonomice výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.

12. 10. 2022
Kompresory PEMA - Matějkova 2268, Pelhřimov